На главную

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації


Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Міністерство освіти України

Київський національний економічний університет

Українська-фінансово-банківська школа

Магістерська дисертація зі спеціальності

"Банківський менеджмент"

Вертелецького Дениса Борисовича

Тема: "Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації"

Керівник :

САВЛУК М.І

Доктор економічних наук,

професор

|Рецензент: |ПИРОГОВА І.В. |

| | |

| |Заступник Голови Правління |

| |ВАТ "Державний ощадний банк |

| |України" |

Робота допущена до захисту

Науковий керівник програми

_____________________________________________

( прізвище, ініціали, вчене звання, вчений ступінь, підпис )

____________________________________________________________

КИЇВ 1999

© 2010