На главную

Нарахування заробітної плати


Нарахування заробітної плати

_____________________________________

(підприємство, організація)

Типова форма №

ЗАТВЕРДЖЕНА

Ідентифікаційний наказом

Мінстату України

код ЄДРПОУ від 15

лютого 1996р. №51

код за УКУД

Видатковий касовий ордер

|Номер |Дата | |Кореспондуючий |Код |Сума |Код | |

|документа|складанн| |рахунок, субра-|аналітич| |цільовог| |

| |я | | |-ного | |о | |

| | | |хунок |обліку | |призначе| |

| | | | | | |ння | |

1

| |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

| | | | | | | | |

Видати ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________грн. ______коп.

(прописом)

Додаток: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Керівник Головний бухгалтер

Одержав: _________________________________________________ грн. ______коп.

«___» ______________20__р. Підпис

За ____________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який

засвідчує особу одержувача)

______________________________________________________________________

Видав касир ______________________

© 2010